Jäger Bomb – 5.00 €

  • Servi en 4 cL  _
  • 40% alcool
  • Jägermeiser + Red Bull